RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Sigortacılıkta Yeni Ürünler

Değerli dostlarım,
Bir müddet aradan sonra, yeni yılla birlikte tekrar siz okurlarımla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum.
Bu defaki yazımda sizlere, ülkemizde son yıllarda sigortacılıkta yaşanan gelişmelere ve yabancı şirketlerin sektöre girişleri dünyayla eş zamanlı açılan birçok yeniliklere dair bilgiler vermeye çalışacağım. Bu konuda, blögemizin çok değerli acentesi sayın Canan Evren'le yine böyle bir uluslararası şirket kanalıyla sektörümüze kazandırdığı yeni bir ürünü konuşarak başlamak istedim.

YENİ DÖNEM
Sayın Canan Evren, bir müddettir üzerinde çalıştıkları ve özellikle gayrimenkul yatırımı yapan kişi ve şirketlerin sıkça karşılaştığı hukuki sorunları sigortalayan yepyeni bir ürünü piyasaya sunmanın haklı heyecanı içinde bu günlerde... Hepimiz için yeni bir sigorta türü olması ve özellikle de bir değerleme uzmanı mühendis olmam nedeniyle beni de çok ilgilendirmesi dolayısıyla can kulağıyla dinliyorum kendisini...
Diyorki, "Artık bir 'gayrimenkul alırken' ya da 'proje yaparken' tüm hukuki sorunlara karşı tam bir güvencede olacağız."
"Ne tür hukuki sorunlar" diye soruyorum ve başlıyor anlatmaya.
"Güvensizliğe neden olan mülkiyet ile ilgili bir dava, tapu kayıtlarındaki kısıtlayıcı bir şerh, imar planlarındaki olası bir değişiklik, yasal izinlerde kira, üst hakkı gibi hallerde doğabilecek muhtemel sorunlar karşısında gayrimenkule ilişkin mülkiyetin kaybedilmesi, gayrimenkulün değerinin düşmesi, gayrimenkulün satılabilirliğinin azalması, dava masrafları, avukatlık ücretleri gibi 'beklenmedik durumlar' için artık bir güvence var." diyor Canan Hanım. Üstelik bu poliçe birkez düzenleyip 'Yineleme Şartı'da olmayan bir poliçeymiş. Yani sigorta maliyetinin de oldukça düşük olduğunu ifade ederek özellikle yatırımcı inşaat firmalarının, projesi mimar ve mühendislerin ve sektörde her türlü riski taşıyan kişilerin bndan yararlanması gerektiğini de belirtiyor Evren. Ayrıca konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bugüne kadar yapılmış benzeri poliçelerden de örnekler veriyor:
Örneğin, bir liman yatırımcısının liman izinleriyle ilgili eksikler dolayısıyla karşılaşabileceği olası zararları bir rüzgar enerjisi santralinin imar planı ile ilgili itiraz sürecini beklemeksizin yatırıma başlamak zorunda kalan bir yatırımcı grubunun muhtemel iptallerle karşılaşabileceği maddi zararları, iskan izni alınmış ve/veya izin hakkı dolmuş bir binanın yıkılıp yeniden yapılmama riskini, planları kaybolmuş ve tadilatı yapılacak bir alışveriş merkezinin imara aykırı olma ihtimali olan yeni 'ek alanlarının yıkılması' riskini, tapu kayıtlarında bir dizi 'kısıtlamaları' olan gayrimenkullerin satışında, satıcının garanti ve taahhütleri vermemesi sebebiyle alıcının karşılaşabileceği zararları, 'orman alanı' problemleri olan bir bölgedeki geliştiricinin proje alanının orman alanına isabet etmesi ihtimaliyle karşılayabileceği 'mülkiyet iptal' riskini, 'vergi istisnasına' sahip bir fonun  elindeki 'gayrimenkullerle ilişkin' sonradan çıkabileceği 'vergi cezaları' riskini ve buna benzer bir çok hukuki ihtimalleri sigortalamış olduklarını öğreniyoruz bu sohbetlerimiz arasında...

ALIŞVERİŞ BİLE YOK
Bütün bu konuşmalardan da anlaşılabileceği üzere, ülkemizde artık sigortacılığın 'Günün gelişen koşullarına' göre oluşan değişik risklere karşı, çok ilginç ürünleri hizmete sunacağı ve bu konuda çok gelişmiş ülkelerin bilgi ve uygulama tecrübelerinden yararlanacağı kesin. Bu konuda duyduğum ilginç bir bilgiyi de sizlerle paylaşacağım...
İzmir'de üretim ve ticaret yapmakta olan bir firmanın yöneticisi, ingiliz bir dostuyla sohbet ederken, konu Türkiye'de ticaretin genellikle 'çek'le yapıldığı noktasına geliyor.
İngiliz doğal olarak bu çeklerin karşılığı olmama riskin sigortalatmış olup olmadığını soruyor. Arkadaşımız şaşırarak bunun nasıl olacağını sorunca İngiliz işadamı, ülkesinde hiçbir alışverişin 'Sigorta sistemi' tarafından onaylanmadan yapılamayacağını, yani 'çek' verecek kişi ya da kurumun önce 'çek' karşılığı sigorta şirketine onaylattıktan sonra ancak satıcıya verebileceğini söylüyor...
Satıcının da bu 'çek poliçesi'ni görmeden malını satmadığını elirtiyor.
Düşünebiliyor musunuz deüerli okurlarım, bu gelişmiş ülkelerde ekonomi bile kendini sigortalatarak yürüyor ve bir noktada sistem kendi kendini kontrol ederek olası bir 'kötü niyete' ya da beklenmedik bir 'ödeme güçlüğüne' karşı bile önlemini alıyor.
Ne diyelim, darısı başımıza ve inşallah Canan Evren gibi yeni fikirler, yeni fikirler, yeni ürünler peşinde koşan vizyon sahibi kişilerin sayısı arttıkça, ülkemizde de bu yaşamı kolaylaştırıp kafamızı yastığa rahat koyabilme şansımız artacaktır.
Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz