RISK MANAGEMENT SERVICES

Levha No: T0866-H132
  Ara
 | 
Duyurular

İNŞAAT SEKTÖRÜ YATIRIMCILARI DİKKAT!!!
644 Sayılı KHK ya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlı’ğına ruhsat ve yapı kullanma izin yetkilerinin verilmesi ile birlikte  bundan sonraki süreçte BELEDİYELER ve BAKANLIK arasında yetki karmaşası ve muhtemel çatışmalar  yaşanması beklenecek demektir.Ayrıca 648 sayılı KHK uyarınca Kültür ve Tabiat varlıkları koruma Bölge Müdürlüklerinin de yetkileri değiştirilmiştir. Üstelik bu yetkiler her ölçekte ve tanımda kullanılabilecektir.Yeni çıkan yasaya karşı TMMO’nun itirazları yanında CHP’de Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.Yaşanacak  karmaşa arasında Yatırımcılar milyon dolarlık yatırımlarını başlattıktan sonra hangi aşamada muktesap (kazanılmış) haklarına kavuşuyor ? Konu hakkında ortalıkta bir çok değişik yorum  dolaşırken, mevzuatta ise ‘’kazanılmış haklara’’ ait tek bir tanım dahi bulunmamaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak  inşaat sektöründe karşılaşabileceğimiz  risklere karşı maddi yatırımlarımızın güvencesi ne olacaktır? Ruhsat alınması sonrasında bile yaşayacağınız bu ve benzeri sorunların yanında, inşaatların  durdurulma riskleri, kar ve değer kayıpları, Arazi , konut , Fabrika gibi satın alma sırasında mülk üzerinde görünür veya görünmez tüm mülkiyet ve tapu sorunlarınız hakkındaki sigorta çözümleri  için lütfen bizimle irtibata geçiniz.


13.02.2011 yılında yürürlüğe giren 1611 sayılı yasadan önce, Sigorta şirketleri Trafik Sigorta Poliçesi ile ne tür güvenceler veriyordu?
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin ediyor ve maddi hasarlar, bedeni hasarlar için tedavi masrafları, daimi sakatlık ve ölüm teminatı için güvence veriyordu. “Veriyordu” diyoruz çünkü bu teminat limitleri bir yasa ile daraltılmış bulunulmaktadır. Bu tarihten itibaren tedavi masraflarını artık SGK karşılayacak. Sigorta şirketleri tazminatı kuruma peşin ödeyecek. Peki farklı hastanelerde yapılan tedavi ve buna bağlı tüm giderler sonrasında SGK nasıl bir yol izleyecek?


SİGORTALILARA EK YÜK GELİYOR !
SGK üstlendiği tedavi giderlerini kendi birim fiyatlarını esas alarak ödediğinden, özel hastanelerin fatura bedellerinin neredeyse tamamına yakını ya tedavi görenden ya da kazaya neden olan araç malikinden talep edilmektedir. Örneğin SGK, özel hastaneye ait 50 bin lira tutarındaki bir tedavi giderinin ancak 3 bin lirasını kabul etmekte, 47 bin lira tutarındaki masraf araç malikinden talep edilmektedir. Oysa trafik poliçesinin limiti 200 bin lirayken, araya SGK’nın girmesiyle trafik poliçe güvencesi ortadan kaldırılmakta ve sigortalılara ek bir mali külfet yüklenmektedir.


SİGORTALILAR NE YAPMALI ?                                                                           
Kanundaki aksaklıklar giderilinceye kadar trafik kazalarında yaralanan kişilerin ilk yardım, muayene, kontrol ve bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleriyle tedavinin gerektirdiği tüm iyileştirme giderlerinin karşılanması için, araç maliki işletenlerin yüksek limitli ve manevi teminatı da kapsayan ayrı bir İhtiyari Mali Sorumluluk sigorta poliçesi yaptırmalarını öneriyoruz.
Copyright 2010 cananevrensigorta.com  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz